All posts by Noora Salminen

IoT ja Big datan hyödyntäminen

Big datan hyödyntäminen

Big datan ei tarvitse olla valtava harjoitus kalliin toimittajan kanssa, voit tehdä myös paljon itse. Internet of Things (IoT) matka alkaa usein tiedon keräämisen mahdollistamisesta. Erilaisia sensoreita kytketään pilvialustoille ja luodaan uusia loppukäyttäjille suunnattuja sovelluspalveluita täydentämään sekä esittämään sensoreista saatua tietoa. Lue lisää Big datan hyödyntäminen

IoT-datan analysointi taustajärjestelmässä

IoT-datan käsittely ja ennustaminen

Älykkäistä laitteista, tuotteista tai erilaisista sensoreista kerättävää dataa voidaan ja kannattaa analysoida, jotta tiedosta saataisiin todellisia hyötyjä itse liiketoimintaan. Kun tietoa voidaan tuoda niin omista laitteista ja tuotteista kuin ulkoisista lähteistä (esimerkiksi säätiedot, liikennetiedot), on käsiteltävää dataa usein valtavia massoja. Tietojen erittely ja yhdistely käsin esimerkiksi laskentataulukko-ohjelmassa onkin lähes mahdotonta, eikä ainakaan kustannustehokasta. Siksi dataa kannattaa analysoida ja summata tarkoitukseen sopivan järjestelmän avulla. Lue lisää IoT-datan käsittely ja ennustaminen

IoT-datan analysointi ja hyödyntäminen

IoT-datan analysointi ja hyödyntäminen

Kun esineistä, laitteista tai tuotteista kerätty tieto on talletettu keskitetysti paikkaan, josta siiheen päästään helposti käsiksi, voidaan tuota datamassaa alkaa hyödyntää. Älykkäistä internetiin liitetyistä tuotteistahan ei ole hyötyä, ennen kuin yhteyttä käytetään johonkin, oli se sitten laitteen etäohjaamista tai datan keräämistä. Kerättyä dataa kannattaa käsitellä ja analysoida eli jalostaa hyödylliseen muotoon. Käytännössä tämä tarkoittaa datan jäsentelyä, turhan tiedon pois karsimista ja mahdollisesti kolmannen osapuolen, kuten säätietojen, yhdistämistä massaan. Yhdistelemällä eri tietoja voidaan saada irti enemmän hyötyjä monipuolisemmin. Lue lisää IoT-datan analysointi ja hyödyntäminen

IoT-datan kerääminen

Miten IoT-data kerätään ja varastoidaan?

Useat yritykset keräävät jo jonkinlaista dataa laitteistaan ja tuotteistaan, oli kyse sitten koneen käyttötiedoista tai huoltotarpeen seuraamisesta. Tietoa kerätään usein kuitenkin vain paikallisesti niin, että siihen päästään käsiksi vain itse laitteen kautta tai esimerkiksi kyseisessä toimipisteessä tai tehdasympäristössä. Tällöin ei saada kaikkia hyötyjä irti tiedon keräämisestä. Tuotantolaitoksella huoltohenkilöstö joutuu edelleen käydä tekemässä testejä paikan päällä sen sijaan, että laitteiden tiedot tuotaisiin keskitetysti yhteen paikkaan ja hallittaisiin niitä sieltä käsin. Lue lisää Miten IoT-data kerätään ja varastoidaan?