IoT ja Big datan hyödyntäminen

Big datan hyödyntäminen

Big datan ei tarvitse olla valtava harjoitus kalliin toimittajan kanssa, voit tehdä myös paljon itse. Internet of Things (IoT) matka alkaa usein tiedon keräämisen mahdollistamisesta. Erilaisia sensoreita kytketään pilvialustoille ja luodaan uusia loppukäyttäjille suunnattuja sovelluspalveluita täydentämään sekä esittämään sensoreista saatua tietoa.

 

IoT ja Big datan hyödyntäminen

 

Kun tietoa sensoreista ja palveluiden käyttäjistä kerätään järjestelmällisesti valtavia määriä, on seuraava askel löytää parhaat tavat käyttää sitä yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. Hyödynnetäänkö tietoa työvaiheiden automatisointiin, tuotekehitykseen tai jopa täysin uuden bisneksen rakentamiseen? Mahdollisuuksia on lähes rajaton määrä ja sillä on väliä, miten eri tietoja yhdistetään, jotta voidaan parantaa datan laatua ja sitä kautta saada parempaa informaatiota päätöksenteon tueksi.

 

IoT-datan hyödyntäminen eri toimialoilla

 

Autoteollisuudessa Internet of Thingsiä hyödynnetään perinteisellä tavalla: haetaan ratkaisua siihen, miten tietoa liikutetaan ajoneuvojen välillä, miten auto kytkeytyy nettiin ja kuinka parannetaan ajoneuvon käyttökokemusta. Kotiautomaatio on kasvava trendi, johon IoT tarjoaa valtavia mahdollisuuksia mm. kodinkonevalmistajille. Myös esimerkiksi vakuutusyhtiöiden liiketoiminta tulee tulevaisuudessa muuttumaan.

 

Google tarjoaa ilmaisia palveluita ja sovelluksia, joka mahdollistaa yksityiskohtaisen tiedon keräämisen palveluiden käyttäjistä. Ilmaisen navigointisovelluksen käyttäjistä se pystyy esimerkiksi profiloimaan käyttäjän ajotyylin. Tänä vuonna Google on myös avannut kuluttajille palvelun liikennevakuutuksien vertailuun (https://www.google.com/compare). Näistä kerätyn tiedon yhdistäminen tarjoaa Googlelle mahdollisuuden uuden liiketoiminnan perustamiselle vakuutusten tarjoajana. Heidän etulyöntiasema perinteisiin vakuutusyhtiöihin on mahdollisuus räätälöidä vakuutustarjous kuluttajalle hänen henkilökohtaisen ajokäyttäytymisen perusteella.

 

Usein huomataan, että teknologia ei ole este liiketoiminnan kasvattamiselle, vaan mielikuvitus. Voi olla vaikeaa hahmottaa mihin teknologiaa ja kerättyä tietoa kannattaa hyödyntää. Moottoreita valmistava teollisuusalan yritys voi jo nyt kerätä valtavia määriä sensoritietoa laitteistaan. Kerättyä tietoa analysoimalla voidaan havaita, tietynlaisissa olosuhteissa, toistuvia malleja moottoreiden vikaantumisille. Tällä tiedolla valmistaja voi ennustaa moottorin eliniän huoltokustannuksia ja määrittää moottoreille vuokrahinnan, joka on varmasti kannattava. Yritys saa kilpailuedun muihin moottorivalmistajiin ainoana moottoreita vuokraavana tahona. Sama lähestyminen toimii myös ennakoivan huollon kehittämiseen, jolla kasvatetaan huolto-organisaation tehokkuutta ja tuotetaan asiakkaalle lisäarvoa parantamalla palvelukokemusta.

 

Miten alkuun big datan hyödyntämisessä?

 

Parhaat käytännöt datan hyödyntämiseen löydetään usein siinä vaiheessa, kun tietoja seuraamalla huomataan nykyisessä toiminnassa heikkoja kohtia ja lähdetään korjaamaan niitä. Kun parannuksia tehdään, löydetään uusia lähestymiskulmia, jotka mahdollistavat uusia liiketoimintamalleja. Lisäksi voidaan huomata, että on mahdollista saada enemmän irti kauan sitten tehdyistä investoinneista – yritys on saattanut kerätä dataa jo vuosia, mutta tekniikka mahdollistaa sen paremman hyödyntämisen vasta nyt.

 

Suomessa yritykset ovat alkaneet liikkua kohti ennakoivan huollon käyttöönottoa. Ennen kuin sinne asti päästään, on monta asiaa joista huolehtia, kuten miten sensorit kytketään verkkoon. Asiaa kannattaa lähestyä palvelumuotoilun kautta, jossa käyttäjän näkökulmaan sukeltamalla löydetään bisnesdraiverit ja liiketoiminnallinen hyöty.

 

Sinun ei kuitenkaan tarvitse löytää arvokkaimpia tiedonhippusia datamassasta yksin ja osata itse muotoilla niistä rahanarvoista liiketoimintaa. Esimerkiksi Siilin kaltaisen, monella toimialalla IoT:tä kehittäneen kumppanin avulla esiin voi nousta täysin tuoreita ideoita, joita ei oman liiketoiminnan sisällä osata ajatella.

 

Voit toki lähteä liikkeelle myös ilman kumppania. Silloin kannattaa aluksi selvittää minkälaista tietoa teillä on käytettävissä. Entä minkälaisia palveluita? Missä palveluissa olette vahvoilla? Miten näitä palveluita voitaisiin parantaa entisestään? Avaintekijänä on pienetkin pilotit, mutta suurilla ideoilla. Voi olla vaikeaa uskaltaa kokeilla uusia ideoita, jos mielessä on jatkuvasti pelkkä liiketoiminnan kannattavuus. Kun uskallat lähteä parantamaan yrityksen toimintaa esineiden internetin avulla, on jo se yksin usein hyvää mainosta yritykselle, jolloin liiketoiminnan kasvu syntyy kuin itsestään.

 

IoT:n tila Suomessa -barometri

Mikko Mertovaara

Mikko Mertovaara

Head of IoT
Siili Solutions
IBM

Jaa kavereille:

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail