Category Archives: Yleinen

Industrie 4.0, Hand in Hand mit technologischem Wandel, Digitali

IoT osana liiketoimintaa & yritysten strategiaa

51 prosenttia kokee, että digitalisaation vaikutus heidän liiketoimintaansa on vähäinen tai olematon, sanoo Gartnerin tutkimus kesällä 2016. Onko asia tosiaan näin? Kuuntele Enfon ja Arrow ECS:n podcast aiheesta IoT – arvoa liiketoiminnalle. Podcastissa mukana Juha Kukka ja Tommi Salmi Enfolta sekä Iikka Taanila Arrow:lta.

Lue lisää IoT osana liiketoimintaa & yritysten strategiaa

double exposure of hand showing Internet of things (IoT) word diagram as concept

IoT ja dataverkot – Hakkereiden villistä lännestä skaalautuvaksi tuotannon välineeksi

Teollistumisen viimeinen vaihe on esineiden internet. Ensin yhdistettiin yliopistoja, sitten kotitalouksia ja lopuksi esineitä. Dataverkko ei ole sähkövalon kaltainen itsestäänselvyys vaan on kehittynyt sovellusten mukana arkkitehtuuria vaativaksi työvälineeksi. Plug & Play -tyyppinen verkottaminen on mahdollista vain, jos kaikki mietitään etukäteen.

Lue lisää IoT ja dataverkot – Hakkereiden villistä lännestä skaalautuvaksi tuotannon välineeksi

sundskar

IoT – yhdeksänkymmentä vuotta vanhaa hypeä vai uuden digitalouden polttoainetta?

 

Internet of Things – IoT – eli laitteiden ja esineiden Internet on teknologia, joka luo huimaa kasvua kytkettyjen laitteiden määrässä sekä uutta, arvoketjuja uudistavaa liiketoimintaa. Hypeä vai todellinen muutos, joka pitäisi ottaa todesta? Jotain ainakin on tapahtumassa – vuoden 2016 aikana Internetiin kytkettyjen IoT-laitteiden määrä tulee ylittämään ihmiskunnan koon [lähde: Gartner http://www.gartner.com/newsroom/id/3165317].

Lue lisää IoT – yhdeksänkymmentä vuotta vanhaa hypeä vai uuden digitalouden polttoainetta?

Future of internet UI concept of internet of things IOT

Internet of Things (IoT)

Iso hype, mutta silti jo todellista totta. IoT ei sinällänsä ole mikään uusi asia, erilaisia ratkaisuja on ollut olemassa jo kymmeniä vuosia, mutta vasta IoT-termin myötä niistä on alettu puhumaan enemmän. Teknologian parissa työskenteleville IoT ei ole vieras käsite, monille muille se sitä saattaa vielä olla. Harva ymmärtää mistä on kyse, jos puhutaan IoT-rannekkeesta. Aktiivisuusranneke sen sijaan tuntuu jo paljon tutummalta. Kyseessä on sama tekninen IoT-laite, toinen vain ilmaistuna enemmän kansankielellä.

Lue lisää Internet of Things (IoT)

IoT ja Big datan hyödyntäminen

Big datan hyödyntäminen

Big datan ei tarvitse olla valtava harjoitus kalliin toimittajan kanssa, voit tehdä myös paljon itse. Internet of Things (IoT) matka alkaa usein tiedon keräämisen mahdollistamisesta. Erilaisia sensoreita kytketään pilvialustoille ja luodaan uusia loppukäyttäjille suunnattuja sovelluspalveluita täydentämään sekä esittämään sensoreista saatua tietoa. Lue lisää Big datan hyödyntäminen

IoT-datan analysointi taustajärjestelmässä

IoT-datan käsittely ja ennustaminen

Älykkäistä laitteista, tuotteista tai erilaisista sensoreista kerättävää dataa voidaan ja kannattaa analysoida, jotta tiedosta saataisiin todellisia hyötyjä itse liiketoimintaan. Kun tietoa voidaan tuoda niin omista laitteista ja tuotteista kuin ulkoisista lähteistä (esimerkiksi säätiedot, liikennetiedot), on käsiteltävää dataa usein valtavia massoja. Tietojen erittely ja yhdistely käsin esimerkiksi laskentataulukko-ohjelmassa onkin lähes mahdotonta, eikä ainakaan kustannustehokasta. Siksi dataa kannattaa analysoida ja summata tarkoitukseen sopivan järjestelmän avulla. Lue lisää IoT-datan käsittely ja ennustaminen

IoT-datan analysointi ja hyödyntäminen

IoT-datan analysointi ja hyödyntäminen

Kun esineistä, laitteista tai tuotteista kerätty tieto on talletettu keskitetysti paikkaan, josta siiheen päästään helposti käsiksi, voidaan tuota datamassaa alkaa hyödyntää. Älykkäistä internetiin liitetyistä tuotteistahan ei ole hyötyä, ennen kuin yhteyttä käytetään johonkin, oli se sitten laitteen etäohjaamista tai datan keräämistä. Kerättyä dataa kannattaa käsitellä ja analysoida eli jalostaa hyödylliseen muotoon. Käytännössä tämä tarkoittaa datan jäsentelyä, turhan tiedon pois karsimista ja mahdollisesti kolmannen osapuolen, kuten säätietojen, yhdistämistä massaan. Yhdistelemällä eri tietoja voidaan saada irti enemmän hyötyjä monipuolisemmin. Lue lisää IoT-datan analysointi ja hyödyntäminen

IoT-datan kerääminen

Miten IoT-data kerätään ja varastoidaan?

Useat yritykset keräävät jo jonkinlaista dataa laitteistaan ja tuotteistaan, oli kyse sitten koneen käyttötiedoista tai huoltotarpeen seuraamisesta. Tietoa kerätään usein kuitenkin vain paikallisesti niin, että siihen päästään käsiksi vain itse laitteen kautta tai esimerkiksi kyseisessä toimipisteessä tai tehdasympäristössä. Tällöin ei saada kaikkia hyötyjä irti tiedon keräämisestä. Tuotantolaitoksella huoltohenkilöstö joutuu edelleen käydä tekemässä testejä paikan päällä sen sijaan, että laitteiden tiedot tuotaisiin keskitetysti yhteen paikkaan ja hallittaisiin niitä sieltä käsin. Lue lisää Miten IoT-data kerätään ja varastoidaan?