IoT-matka

Internet of Thingsin askeleet

Internet of things eli esineiden internet saattaa kuulostaa monimutkaisemmalta, kuin mitä se todellisuudessa on. Siksi on tärkeää nähdä IoT:n todellinen merkitys liiketoiminnalle ja unohtaa konsepti, jolla on kuorrutettu yksinkertainen totuus esineiden internetistä. IoT:ssa on yksinkertaisesti kysymys siitä, että kaikenlaiset laitteet ja koneet voidaan yhdistää toisiinsa internet-verkon yli ja samalla hyödyntää tuota yhteyttä eri asioihin.

 

Millainen merkitys esineiden internetillä sitten on liiketoiminnalle? Se, että yritys lähtee mukaan Internet of Thingsiin, tarkoittaa käytännössä sitä, että se 1) hankkii tarvittavan teknologian, jotta voi yhdistää tuotteensa internetiin, 2) alkaa yhteyden avulla kerätä tuotteesta dataa ja 3) hyödyntää tuota kerättyä tietoa. Kyse onkin siis enemmän polusta, kuin laitehankinnasta tai muusta yksittäisestä investoinnista. Kyse on polusta, jonka varrelta löytyy mahdollisuuksia mm. kustannussäästöihin, lisämyyntiin, asiakastyytyväisyyden parantamiseen, tuotekehitykseen sekä jopa täysin uuden liiketoiminnan luomiseen.

 

IoT-matka

 

Tuote
Esineiden internetiin voi lähteä mukaan, vaikka tuote ei olisikaan nykyhetkellä tekemisissä elektroniikan kanssa. Esine saa siis olla täysin “tyhmä”. Tarvittava elektroniikka voidaan lisätä tuotteeseen jälkeenpäin. Tai, jos olet kehittämässä täysin uutta tuotetta, voidaan myös se liittää mukaan älykkyyden piiriin. Alkuvaiheessa Internet of Thingsin painopiste onkin “Things”-sanassa: sinulla täytyy olla olemassa jokin fyysinen asia tai rakenne, jonka ympärille älyä lähdetään rakentamaan.

 

Käytännön esimerkkinä tästä on kaupassa käytettävät ostoskärryt. Kärryjä on tehty iät ja ajat, eivätkä ne sisällä mitään muuta, kuin täysin kommunikaatiokyvytöntä metallia ja muovia. Kärryihin voidaan silti lisätä älykkyyttä, josta hyötyy sekä asiakas että kauppias. Ja näin useat kaupat ovatkin jo tehneet.

 

Älykäs tuote
Jotta tuotetta voidaan pitää älykkäänä, on siinä jo oltava jotakin digitaalista, josta voidaan hyötyä jotenkin. Älykkään tuotteen pohjalla voi olla “tyhmä” tuote, kuten ensimmäisessä askeleessa todettiin. Tuosta tuotteesta on voitu kehittää uusi kehittyneempi versio, johon on tuotu älyä – tai sitten samaan vanhaan esineeseen on lisätty esimerkiksi ulkoisia sensoreita, antureita tai vaikka näyttö. Tässä vaiheessa tuotteessa on siis jo jokin älykäs osa – mutta äly on usein melko yksinkertaista ja täysin lokaalia: tietoa kerätään, mutta sitä voidaan tarkastella vain tässä ja nyt. Tietoa ei siis jaeta eteenpäin minnekään. Jotta päästäisiin käsiksi IoT:n hyötyihin, on tuo tieto seuraavaksi kerättävä talteen keskitettyyn paikkaan.

 

Jos palaamme ostoskärry-esimerkkiin, on kärryihin tässä vaiheessa lisätty jo elektroniikkaa. Niissä saattaa olla esimerkiksi jälkeenpäin asennettu näyttö, joka näyttää asiakkaalle erilaisia mainoksia.

 

Äly tuottaa tietoa
Tässä vaiheessa on olemassa jo älykäs tuote, joka ei vain kerää dataa, vaan on myös liitetty johonkin taustajärjestelmään. Näin data kerääntyy tiettyyn paikkaan, jonka lisäksi luotu yhteys voi mahdollistaa myös laitteen kaukokäytön. Käytännössä laitteen luona ei siis tarvitse enää käydä fyysisesti katsomassa tietoja tai suorittamassa huoltoa. Järjestelmään voidaan kerätä tietoa useista erilaisista älykkäistä laitteista ja tarvittaessa hakea myös ulkopuolista dataa globaalisti (kuten säätietoja), ja yhdistää nämä kaikki taustajärjestelmässä.

 

Kun lähteitä on useita, saadaan tiedosta usein enemmän irti. Kuluttajabiseneksen puolella voidaan esimerkiksi hyödyntää asiakaspalautetta. Palautetta tulee nykyään monen kanavan kautta, ja sitä voidaan poimia mm. sosiaalisesta mediasta ja lähteä hyödyntämään tätä tietoa joko välittömästi tai pitkällä aikavälillä. Tässä vaiheessa data ei ole useinkaan avointa, vaan tieto on suljetussa systeemissä vain sen yrityksen hallussa, joka ketjusta vastaa. Tietoturvauhkat saattavat huolestuttaa, kun ollaan tekemisissä tietoliikenteen kanssa. Mutta tarvittava tietoturvataso on mahdollista järjestää asiantuntijoiden avulla.

 

Jos meillä olisi nyt kauppa täynnä älykkäitä, näytöllisiä ostoskärryjä, lähettäisivät ne kaikki tietoja samaan järjestelmään. Kauppias voisi siis esimerkiksi seurata asiakkaiden kävelyreittejä ja asiakkaat voisivat taas saada heidän sijaintinsa perusteella näytöilleen tietoja lähellä olevista alennustuotteista.

 

Tiedon analysointi
Moni yritys kerää jo dataa – sitä voi olla varastossa huimia määriä. Mutta tiedon kerääminen on turhaa, jos sitä ei analysoida. IoT:n liiketoimintahyödyt alkavat syntyä sillä hetkellä, kun kerättyjä tietoja tarkastellaan ja niistä opitaan jotakin. Pohjalla on hyvä olla suunnitelma siitä, millaisiin asioihin dataa halutaan hyödyntää, jotta tiedetään mitä tietoja kerätä. Tiedon keräämistä ei kuitenkaan kannata rajoittaa vain siihen – mitä enemmän dataa kerätään, sitä enemmän on vaihtoehtoisia tapoja analysoida tietoa. Kannattaakin siis kerätä kaikki saatavilla oleva tieto, ja hyödyntää sitä analyysivaiheessa – oli data sitten firman sisäisesti keräämää tai ulkoisesta lähteestä. Tällöin löydetään hyviä ideoita datan hyödyntämiseen. Ja kun yhdistellään dataa useista tuotteista ja lähteistä, alkavat bisnesideatkin nousta esiin itsestään.

 

Tässä kohtaa tiedon virta avataan usein myös asiakkaille, jotka käyttävät tuotetta. Datan näkyvyyttä voidaan kuitenkin rajoittaa: eri käyttäjille voidaan antaa erilaiset oikeudet päästä tietoihin käsiksi. Asiakas saattaa siis nähdä vain osan tiedoista, kun yritys taas näkee koko datan. Kun tietoa tuodaan useasta eri lähteestä ja tehdään ristiinlinkityksiä, on jälleen kerran erittäin tärkeää ottaa huomioon tietoturva. Mitä isommasta organisaatiosta on kyse, sitä enemmän mukana on yleensä sidosryhmiä, joihin tietojen hakeminen ja jakaminen vaikuttaa.

 

Ostoskärryjen lähettämä tieto kerääntyy automaattisesti kauppiaan järjestelmään. Mutta sen lisäksi, että kauppias seuraa asiakkaiden liikkumista, voi hän analysoida saamiaan tietoja ja saada esiin arvokasta informaatiota. Hän voi esimerkiksi löytää toistuvia kuvioita ihmisten liikkeistä ja ottaa analyysiin mukaan myös vaikka säätiedot kolmannelta osapuolelta.

 

Analyysin tulos
Jos olet päässyt jo siihen asti, että analysoit keräämääsi tietoa, olet hyvässä vauhdissa. Mutta siihen ei missään nimessä kannata lopettaa. Jos et tee mitään toimenpiteitä saamiesi tulosten pohjalta, on koko IoT-ketju ollut käytännössä turha. Kun olet analysoinut keräämääsi dataa, pitäisi sen pohjalta voida tehdä päätöksiä tai toimenpiteitä. Riippuen siitä millaista tietoa olet kerännyt, voi sinulla olla edessäsi esimerkiksi tarkkaa tietoa, jota voidaan hyödyntää vaikkapa tuotekehityksessä. Kuinka jokin tuote menestyy tietyillä markkinoilla? Mitä syitä menestykseen on? Voidaanko samoja ominaisuuksia hyödyntää myös muualla? Vai pitääkö tietyssä tuotteessa korjata jokin asia – mitä osia tulee hienosäätää?

 

Nykyisten tuotteiden ja palvelujen laadun parantamisen lisäksi saaduista tuloksista voidaan lähteä myös rakentamaan täysin uutta liiketoimintaa, jonka ei tarvitse olla lähelläkään yrityksen nykyistä ydinosaamista. Kerätessäsi tietoa omiin tarkoituksiisi, voit hyvinkin törmätä tuloksiin, jotka olisivat arvokkaita jollekin toiselle taholle. Tiedon myymisen lisäksi voit myös löytää datasta selkeitä viitteitä siihen, millaiselle uudelle tuotteelle tai palvelulle olisi tarvetta – ja lähteä näin rakentamaan täysin uutta bisnestä. Esineiden liittäminen internetiin ja datan kerääminen mahdollistavat myös koko ansaintamallin muuttamisen. Sen sijaan, että myyt tuotteita, voitkin myydä esimerkiksi tuotteen käyttötunteja. Kun myyt tuotteen sijaan tuotettasi palveluna (Products as a Service), ei asiakkaasi tarvitse enää tehdä suuria kertainvestointeja hankkiessaan sinulta laitteen, vaan hän maksaa sinulle esimerkiksi tuotteen käyttömäärän tai -ajan perusteella.

 

Kauppias on käynyt nyt läpi keräämäänsä tietoa. Hän on yhdistänyt analyysissaan dataa kärryjen näyttämistä mainoksista, ostoskärryjen kulkemista reiteistä, päivistä ja kellonajoista sekä säätilasta. Hän on saanut tuloksia, joissa on selkeästi nähtävissä toistuvia kaavoja liittyen asiakkaiden käyttäytymiseen. Esimerkiksi, kun ulkolämpötila on ollut yli 23 astetta, on asiakkaiden reitti kello yhdentoista ja iltakuuden välillä kulkenut todennäköisemmin jäätelöpakastinten ohi, kuin normaalisti. Todennäköisyys jäätelö-osaston läpi kulkemiseen on kasvanut yhä entisestään niiden henkilöiden kohdalla, joille on heti kauppaan sisään astuessa näytetty jäätelötarjouksia ostoskärryihin liitetystä digitaalisesta näytöstä. Kun sama mainos on näytetty vasta pakasteosastolla, ei todennäköisyys jäätelön ostamiseen ole juurikaan lisääntynyt. Näin kauppias on saanut arvokasta tietoa, jonka avulla hän voi korjata toimintaansa ja lisätä myyntiä.

 

IoT ei siis ole tulevaisuuden kuvitelmaa, vaan se on ollut hyödynnettävissä jo vuosien ajan. Teknologia on kuitenkin kehittynyt hurjaa vauhtia, ja jos älyn tuominen osaksi jotakin tuotetta on ollut ennen vaikeaa ja kallista, voi se nyt tapahtua todella helposti ja kustannustehokkaasti. Kun lähdet lisäämään älyä tuotteeseen, keräämään dataa tai analysoimaan tietoja, tarvitset siihen todennäköisesti yhteistyökumppaneita, jotka järjestävät käyttöösi tarvittavat rakennuspalikat. Yksittäiset tahot keskittyvät usein vain yhteen asiaan, kuten sensoreiden toimittamiseen. Sinun ei tarvitse kuitenkaan etsiä tarvittavia partnereita itse. Arrow’lla on useita kumppaneita kaikkiin esineiden internetin osa-alueisiin ja yhdessä löydämme sinulle juuri ne kumppanit, joita sinä tarvitset.

 

Meillä Suomessa on loistava tilaisuus päästä eturintamassa luomaan uudenlaisia liiketoimintamalleja. Bisnes globalisoituu jatkuvasti ja on varmaa, että kilpailijat löytävät tämän alueen markkinat, jos emme tartu toimeen. Tuotteiden älykkyyteen ja datan hyödyntämiseen kannattaa panostaa siis nyt!

 

IoT:n tila Suomessa -barometri

Iikka Taanila

Iikka Taanila

Solution Architect

Arrow ECS

Jouni Teliö

Jouni Teliö

Key Account Manager

Arrow ECS

Jaa kavereille:

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

About Joni

Viel' on muitaki sanoja, ongelmoita oppimia: tieohesta tempomia, kanervoista katkomia, risukoista riipomia, vesoista vetelemiä, päästä heinän hieromia, raitiolta ratkomia, paimenessa käyessäni, lasna karjanlaitumilla, metisillä mättähillä, kultaisilla kunnahilla, mustan Muurikin jälessä, Kimmon kirjavan keralla.