IoT-datan analysointi ja hyödyntäminen

IoT-datan analysointi ja hyödyntäminen

Kun esineistä, laitteista tai tuotteista kerätty tieto on talletettu keskitetysti paikkaan, josta siiheen päästään helposti käsiksi, voidaan tuota datamassaa alkaa hyödyntää. Älykkäistä internetiin liitetyistä tuotteistahan ei ole hyötyä, ennen kuin yhteyttä käytetään johonkin, oli se sitten laitteen etäohjaamista tai datan keräämistä. Kerättyä dataa kannattaa käsitellä ja analysoida eli jalostaa hyödylliseen muotoon. Käytännössä tämä tarkoittaa datan jäsentelyä, turhan tiedon pois karsimista ja mahdollisesti kolmannen osapuolen, kuten säätietojen, yhdistämistä massaan. Yhdistelemällä eri tietoja voidaan saada irti enemmän hyötyjä monipuolisemmin.

 

iot-datan analysointi ja hyödyntäminen

 

Miksi dataa kannattaa analysoida?

 

Yritykset parantavat enenevässä määrin mm. asiakaspalvelunsa tehokkuutta, analysoimalla asiakaspalveluun saapuneita puheluita ja asiakkaiden kanssa käytyjä sähköpostikeskusteluja jopa reaaliajassa. Sisäisen asiakasdatan lisäksi on mahdollista myös kerätä ulkoista dataa. Nykyään verkosta on mahdollista poimia relevanttia tietoa mm. seuraamalla keskusteluja eri sosiaalisen median kanavissa. SoMesta kerätty tieto voi todella auttaa kirkastamaan kuvaa kohderyhmien suhtautumisesta yrityksen tuotteeseen tai palveluun. Tämä auttaa yrityksiä toimialasta riippumatta kasvattamaan asiakasymmärrystään ja voi jopa mahdollistaa käyttäytymisen ennustamisen.

 

Yritykset voivatkin kerätä kaiken mahdollisen tiedon ja kerryttää ns. big dataa säilyttämällä nämä suuret tietomassat. Datan analysoinnissa on kuitenkin kyse siitä, että suuresta kohinasta napataan tärkeimmät asiat yrityksen päätöksenteon tueksi. Mitä enemmän tiedät asioita ja mitä paremmin pystyt ennakoimaan lähitulevaisuuden tapahtumat, sitä parempia päätöksiä voit tehdä.

 

Analysoidun tiedon hyödyntäminen

 

Internet of Things näkyy etenkin teollisuuden automatiikassa. Koneissa ja laitteissa on erilaisia komponentteja, jotka voivat tunnustella mm. eri prosesseja, nopeutta tai lämpötilaa. Tieto kerätään tietovarastoon, jonka jälkeen sitä voidaan analysoida. Esimerkiksi paperiteollisuudessa IoT:ta hyödynnetään ennakoivassa huollossa. Paperikoneen laakerin viereen voidaan asentaa anturi, joka kerää tietoa lämpötilasta ja tilannetta seurataan analytiikan avulla. Profiilissa näkyvien poikkeamien pohjalta voidaan ennustaa mahdollisen hajoamisen ajankohta melko tarkasti. Näin vikoihin pystytään reagoimaan ennen kuin laitteen osa ehtii rikkoutua. Kiinteistöjä huoltaessa ennakointi voi taas tarkoittaa esimerkiksi sisäilman tai rakenteiden kosteuden seuraamista ja sitä kautta homeen syntymisen estämistä.

 

Energiasektorilla esineiden internet näkyy parhaiten etäluettavien mittareiden muodossa. Ennen mittarit oli luettava manuaalisesti, jonka vuoksi lukemat käytiin tarkistamassa kerran vuodessa. Nykyään samat lukemat saadaan tietoon reaaliajassa. Kiinteistön etäluettavat mittarit keskustelevat internet-palvelun kanssa, jonka kautta energiankulutuksesta kertova data kerätään talteen esimerkiksi vuorokauden tai jopa 15 minuutin välein. Näin on mahdollista lähettää tarkkoja laskuja asiakkille ja kuluttajalle voidaan kertoa todellista tietoa hänen energiankulutuksestaan. Myös siirtoverkkoyhtiöt hyödyntävät dataa seuraamalla mm. miten verkkoa pitää kehittää, jotta häiriötilanteet voidaan välttää.

 

Analysoitu tieto tuo yritykselle useita eri hyötyjä. Tulos kasvaa lisääntyneen asiakastyytyväisyyden myötä ja kustannuksissa säästetään, kun voidaan välttää turhat ja ylimääräiset kulut. Tähän IoT:n osa-alueeseen on olemassa kumppaneita, jotka auttavat sinua valitsemaan, ottamaan käyttöön sekä hyödyntämään liiketoiminta-analytiikan teknologioita. Esimerkiksi OlapCon auttaa yrityksiä ottamaan IoT-datan haltuun ja päättelemään datasta heidän liiketoimintaansa hyödyttäviä seikkoja.

 

IoT:n tila Suomessa -barometri

Mika Hurskainen

Mika Hurskainen

Chairman of the Board
OlapCon
IBM

Jaa kavereille:

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail