Tag Archives: analytiikka

IoT-datan analysointi taustajärjestelmässä

IoT-datan käsittely ja ennustaminen

Älykkäistä laitteista, tuotteista tai erilaisista sensoreista kerättävää dataa voidaan ja kannattaa analysoida, jotta tiedosta saataisiin todellisia hyötyjä itse liiketoimintaan. Kun tietoa voidaan tuoda niin omista laitteista ja tuotteista kuin ulkoisista lähteistä (esimerkiksi säätiedot, liikennetiedot), on käsiteltävää dataa usein valtavia massoja. Tietojen erittely ja yhdistely käsin esimerkiksi laskentataulukko-ohjelmassa onkin lähes mahdotonta, eikä ainakaan kustannustehokasta. Siksi dataa kannattaa analysoida ja summata tarkoitukseen sopivan järjestelmän avulla. Lue lisää IoT-datan käsittely ja ennustaminen

IoT-datan analysointi ja hyödyntäminen

IoT-datan analysointi ja hyödyntäminen

Kun esineistä, laitteista tai tuotteista kerätty tieto on talletettu keskitetysti paikkaan, josta siiheen päästään helposti käsiksi, voidaan tuota datamassaa alkaa hyödyntää. Älykkäistä internetiin liitetyistä tuotteistahan ei ole hyötyä, ennen kuin yhteyttä käytetään johonkin, oli se sitten laitteen etäohjaamista tai datan keräämistä. Kerättyä dataa kannattaa käsitellä ja analysoida eli jalostaa hyödylliseen muotoon. Käytännössä tämä tarkoittaa datan jäsentelyä, turhan tiedon pois karsimista ja mahdollisesti kolmannen osapuolen, kuten säätietojen, yhdistämistä massaan. Yhdistelemällä eri tietoja voidaan saada irti enemmän hyötyjä monipuolisemmin. Lue lisää IoT-datan analysointi ja hyödyntäminen

IoT-matka

Internet of Thingsin askeleet

Internet of things eli esineiden internet saattaa kuulostaa monimutkaisemmalta, kuin mitä se todellisuudessa on. Siksi on tärkeää nähdä IoT:n todellinen merkitys liiketoiminnalle ja unohtaa konsepti, jolla on kuorrutettu yksinkertainen totuus esineiden internetistä. IoT:ssa on yksinkertaisesti kysymys siitä, että kaikenlaiset laitteet ja koneet voidaan yhdistää toisiinsa internet-verkon yli ja samalla hyödyntää tuota yhteyttä eri asioihin. Lue lisää Internet of Thingsin askeleet