TIETOTURVA

TIETOTURVA

IoT:ssa tietoturva lähtee jokaisen verkkoon liitetyn laitteen tunnistamisesta. Laitteen tuottaman informaation siirtyessä tiedonkeruujärjestelmiin tulee varmistaa, että tietoliikenneyhteys on salattua ja tieto kulkee määriteltyä polkua pitkin. Koska kaikki IoT-data linkittyy erilaisiin taustajärjestelmiin, on kaikkien järjestelmien osalta varmistettava, että tietoturva on toteutettu asianmukaisesti. Vastuu on aina datan omistajalla (ei esimerkiksi julkisen pilvipalvelun tarjoajalla). Turvallisuus on taattu, kun kaikki järjestelmän tallentama tieto on salattu ja suojattu sen koko elinkaaren ajalta. Lisäksi datan käsittelyä pitää pystyä valvomaan ja hallinnoimaan ja identiteetin varmistus sekä pääsynhallinta ja -valvonta tulee olla toteutettu koko IoT-polun läpi.

Käytännön esimerkkinä tästä on kaupassa käytettävät ostoskärryt. Kärryjä on tehty iät ja ajat, eivätkä ne sisällä mitään muuta, kuin täysin kommunikaatiokyvytöntä metallia ja muovia. Kärryihin voidaan silti lisätä älykkyyttä, josta hyötyvät sekä asiakas että kauppias. Ja näin useat kaupat ovatkin jo tehneet.

Tarvitsetko apua tietoturvan kanssa?

Valitse sinulle sopiva kumppani

Telia-logo

Cygate
Tarjoamme uniikin yhdistelmän tietoturvallisia ICT-ratkaisuja ja -palveluita. Huippuosaamisemme perustuu tietoturvan ja tietoverkkojen sekä konesali- ja pilviteknologioiden hyödyntämiseen. Olemme saavuttaneet alan kärkiaseman parhaiden asiantuntijoiden, johtavien kumppaneiden ja yli 25 vuoden kokemuksen ansiosta. Cygate Oy on osa Telia Company -konsernia ja meitä on Suomessa n. 240.

 

Tarjontamme kattaa laajasti IoT-ympäristöjen toteutukseen tarvittavia teknologioita ja palveluita:

 • Turvallisten IoT Access -verkkojen rakentamiseen tarvittavat laitteet, suunnittelu, projekti-, ylläpito- ja tukipalvelut
 • Tiedon keruussa ja julkaisussa tarvittavat tietoliikenneyhteydet ja laitteet, verkkojen suunnittelu, projekti-, ylläpito- ja tukipalvelut sekä 24/7-hallintapalvelut
 • Tiedon tallennuksen ja analytiikan ympäristöt palvelinkeskuksesta tai Cloud-ympäristöistä, projekti-, ylläpito- ja tukipalveluineen sekä 24/7-hallintapalveluineen
 • Tiedon hallinnan ja tietoturvallisen jakamisen ratkaisut laitteineen, suunnittelu-, projekti- ylläpito ja 24/7-palveluineen.

advance-it-logo

Advance IT
Advance IT Solutions Oy on tiedonhallintaan erikoistunut IT-palvelutalo, joka toimittaa tietokantojen monitorointi- ja käytettävyyspalveluita, tiedon hallintapalveluita, tietokantojen tietoturvapalveluita sekä lisenssi- ja koulutuspalveluita. Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus haastavista ongelmatilanteista ja uusien hankkeiden suunnittelusta sekä implementoinnista. Olemme menestyksekkäästi auttaneet niin pienempiä kuin suuryrityksiäkin ratkaisemaan kriittisiä IT-kysymyksiä.
Tärkeä tietopääoma tulee suojata kiihtyvällä vauhdilla kasvavalta kyberrikollisuudelta jo tietokantatasolla. EU:n kyberturvalaki ja tietosuoja-asetus tuovat lisäpaineita asian ratkaisemiseksi yrityksissä ja yhteisöissä.

 
Dataintensiivisissä IoT-toteutuksissa voimme olla avuksi mm. seuraavasti:

 • Dataintensiivisissä IoT-toteutuksissa voimme olla avuksi mm. seuraavasti:
 • Arkkitehtuurisuunnittelu suurille tietomäärille skaalautuvasti ja kustannustehokkaasti
 • Suurten datamäärien hallintaan ja jalostamiseen keskittyvät modernit tietokanta-, tietovarasto- ja raportointiratkaisut
 • Tietoturvaratkaisut tiedon suojaamiseen datan alkulähteillä; tietokannassa
 • Tietokantojen valvonta- ja ylläpitopalvelut
 • Teknologiavalintojen suunnittelu- ja implementointityö
 • Nopeat IoT-pilotit datan käsittelyyn

SMN-logo

Santa Monica Networks
Asioiden internet, Internet of Things (IoT), on mahdollisuus ja samalla uhka. Sensoreita ja muita datan kerääjiä integroidaan osaksi tuotteita ja palveluita ilman, että niiden vaikutusta olemassa olevaan IT-ympäristöön sekä yhteensopivuutta yrityksen tietoturvapolitiikkaan mietitään lähes lainkaan. Syntyy IoT-kupla, jonka ulkokuori ei ole riittävän kestävä. Jos kupla puhkaistaan, voivat vaikutukset olla huomattavasti laajemmat, kuin mitä olisi voitu ennakoida. Tämän takia on välttämätöntä, että yritykset miettivät IoT:ia osana kokonaisuutta ja varmistavat hankittavien IoT-ratkaisujen yhteensopivuuden niin nykyisen infrastruktuurin kuin vallalla olevan tietoturvapolitiikan kanssa. Koska IoT-ratkaisut ovat hyvin erityyppisiä kuin perinteiset verkkoihin kytkeytyvät laitteet, esimerkiksi yksisuuntaisen tiedonkulun osalta, on hyvin mahdollista, että IoT:in hyödyntäminen tulee vaatimaan muutoksia olemassa oleviin infraratkaisuihin ja tietoturvapolitiikkoihin.

Santa Monica Networks on teknologia-arkkitehtuurin pioneeri sekä turvallisten tietoverkkojen ja konesalien huippuasiantuntija. Me autamme määrittelemään, miten valitut IoT-ratkaisut tuodaan mahdollisimman tehokkaasti ja samalla turvallisesti osaksi olemassa olevaa infrastruktuuria. Määrittelytyön jälkeen voimme itsenäisesti tai yhdessä asiakkaan kanssa toteuttaa määritellyt muutokset, ja projektin lopuksi ottaa tarvittaessa myös kokonaisvastuun ympäristön valvonnasta, ylläpidosta ja pitkäjänteisestä teknologisesta kehityksestä.

Sano SMN kun haluat parasta!

 

Ota yhteyttä ja löydä oma kumppanisi
Sending

Etsitkö valmistajaa?

Teknologiaosaajat palveluksessasi

Intel_McAfee_Security_vaaka

Intel Security
Intel Security on itsenäinen osa Intel korporaatiota jonka tavoitteena on mahdollistaa ja kehittää turvallista tietoverkkojan käyttöä yrityksille, julkisille yhteisöille ja kuluttajille. Koska tietoturvallisuus ei ole mahdollista varmistaa vain yhdellä tekniikalla ovat tarjontamme kaikki komponentit kykeneviä kommunikoimaan keskenään ja näin mahdollistavat parhaan mahdollisen tavan harjoittaa liiketoimintaa Internetissä.

IoT ei ole uusi asia mutta tietoturvan osalta elämme siinäkin rajua uhkien kasvun aikaa, tavat ja tekniikat joita hakkerit ovat käyttäneet perinteisissä tietoverkoissa ovat lähes suoraan kopioitavissa IoT maailmaan jossa taasen tähän ei aina ole varauduttu. Intel on siru- ja ohjelmistovalmistajana ollut IoT kehityksen kärjessä mukana jo pitkään ja näinollen myös Intel Security:llä on tässä vahvaa osaamista ja asema eri IoT laitevalmistajien parissa.

 

Ota yhteyttä valmistajaan
Sending

Some

#iotfinland

Copyright © 2015 Arrow ECS